Egzaminowanie

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH
 
Egzamin teoretyczny jest przeprowadzony w formie testu i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w teście.
Udzielenie odpowiedzi polega na wyborze TAK lub NIE na postawione pytanie przy pierwszych 20 pytaniach oraz wyborze A,B lub C przy pozostałych 12 pytaniach. W każdym pytaniu jest tylko 1 prawidłowa odpowiedź. Pytania sa punktowane 1,2 lub 3 punkty można uzyskać za udzielenie prawidłowej odpowiedzi.
Egzamin jest pozytywny gdy uzyskasz co najmniej 68 pkt z możliwych 74 pkt

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
EGZAMIN PRAKTYCZNY DLA KAT A, A1 POLEGA NA:
 
1. Wykonaniu na placu manewrowym poniższych zadań:

- Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
- Slalom wolny
- Slalom szybki
- Jazda po łuku w kształcie cyfry 8
- Ominięcie przeszkody
- Sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy:

a) poziom oleju silnika,
b) poziom płynu chłodzącego
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w spryskiwaczu,
e) działanie sygnału dźwiękowego
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych
g) działanie świateł mijania
h) działanie światłe drogowych
i) działanie świateł hamowania „STOP”
j) działanie światłe cofania
k) działanie świateł kierunkowskazów
l) działanie świateł awaryjnych
m) działanie świateł przeciwmgielnych tylnych

- Wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego
- Sprawdzanie stanu łańcucha
- Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku oraz podparcie pojazdu na podpórce

2. Wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego obejmującego:

- Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
- Jazdę drogami dwukierunkowymi, jedno i dwujezdniowymi,
- Jazdę drogami jednokierunkowymi,
- Przejazd przez skrzyżowania (równorzędne, oznaczone znakami regulującymi pierwszeństwo, z sygnalizacją świetlną, na rondach),
- Przejazd przez przejścia dla pieszych,
- Przejazd przez torowisko (o ile znajduje się w pobliżu ośrodka),
- Wykonanie manewrów wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu.


ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
EGZAMIN PRAKTYCZNY DLA KAT B, B1 POLEGA NA:
 
1. Wykonaniu na placu manewrowym poniższych zadań;

- Przygotowaniu do jazdy, sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy,
- Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
- Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

2. Wykonanie w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego obejmującego:

a) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
b) Jazda drogami dwukierunkowymi, jedno - i dwujezdniowymi,
c) Jazda drogami jednokierunkowymi,
d) Przejazd przez skrzyżowania (równorzędne, oznakowane znakami regulującymi pierwszeństwo przejazdu, z sygnalizacją świetlną, przez ronda),
e) Przejazd przez przejścia dla pieszych,
f) Wykonanie jednego z następujących manewrów:
* parkowanie prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem,
* parkowanie skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem,
* parkowanie równoległe - wjazd tyłem wyjazd przodem,
* zawracania przy użyciu biegu wstecznego i wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, pojazdy, zatoczki itp...
g) Wykonania manewrów:
* wyprzedzania,
* omijania,
* wymijania, 
* zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo i prawo,
* zawracania na skrzyżowaniu,
h) Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu przez egzaminatora,
i) Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - nieobowiązkowe,
j) Przejazd przez torowiska (o ile znajdują się w pobliżu ośrodki),
 
JEŻELI W POJEŹDZIE NA KAT B-1 NIE MOŻE PRZEBYWAĆ EGZAMINATOR TRASA EGZAMINACYJNA JEST TAKA JAK PRZY KAT A, A-1,
CZAS TRWANIA EGZAMINU MINIMUM 25 MINUT MAKSIMUM NIE OKREŚLONO.


KRYTERIA OCENY KWALIFIKACJI OSOBY EGZAMINOWANEJ

I.EGZAMINATOR ZWRACA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:
 
Sposób wykonywania manewrów na drodze,
Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
Dynamikę i kulturę jazdy,
Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
 
WYNIK POZYTYWNY:
JEŻELI WYKONASZ WSZYSTKIE ZADANIA PRAWIDŁOWO !
 
WYNIK NEGATYWNY JEŻELI:
I. Dwukrotnie wykonałeś to samo zadanie nieprawidłowo (np.. skręcając w lewo na drodze 
jednokierunkowej ustawiłeś pojazd przy osi jezdni),

II. Zachodzą okoliczności wymienione poniżej na które egzamin musi zostać przerwany:

1. Kolizja drogowa,
2. Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym i bezpośrednio przed nimi,
4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych,
5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu w obrębie skrzyżowania przez jezdnię w którą skręcasz,
6. Nie zatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej nawet poza przejściami dla pieszych,
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
8. Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
9. Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnionych do kontroli ruchu drogowego,
10. Niezastosowanie się do znaku, STOP, ZAKAZ WJAZDU, ZAKAZ RUCHU W OBU KIERUNKACH, ZAKAZ SKRĘCANIA W LEWO, ZAKAZ SKRĘCANIA W PRAWO, NAKAZ JAZDY, LINIA PODWÓJNA CIĄGŁA, POWIERZNIA WYŁĄCZONA,
11. Każde nieustąpienie pierwszeństwa,
12. Naruszenie zakazu zawracania,
13. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h,
14. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania,
15. Niezastosowanie się do znaku ,,Zakaz wyprzedzania”,
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony,
- Naruszenie zakazów wyprzedzania:
- Na przejazdach rowerowych o ruchu niekierowanym i bezpośrednio przed nimi,
- Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
- Na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
- Na skrzyżowaniach,
- Na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
- Na przejazdach tramwajowych o ruchu niekierowanym i bezpośrednio przed nimi,

Zapraszamy na kursy

Posiadanie Prawa Jazdy oraz umiejętność prowadzenia pojazdów jest dziś niezbędne.

Dołącz teraz

Atrakcyjne ceny i miła atmosfera.