Prawo jazdy

Kategoria B
Samochody osobowe do 3,5 t od 18 lat (można zacząć w wieku 17 lat i 9 miesięcy) Szkolenie na kategorię B obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym minimum 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych), oraz 30 godzin praktycznych.


Kategoria B1
Prawo jazdy kat: B-1 uprawnia do prowadzenia pojazdów samochodowych o masie własnej do 550 kg umożliwiających jazdę z prędkością min 60 km/h

Szkolenie na kategorię B-1 obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym minimum 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych), oraz 30 godzin praktycznych.

Prawo jazdy kat B1 może uzyskac osoba która ukończyła 16 lat.

Kategoria A i A-2
Kategoria ta uprawnia do jazdy motocyklem 
Prawo jazdy kat A2 może uzyskac osoba która ukończyła 18 lat.
Prawo jazdy kat A może uzyskać osoba która ukończyła 24 lata.

Szkolenie na kategorię A i A-2 obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym minimum 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych), oraz 20 godzin praktycznych.

Kategoria A 1
Kategoria ta uprawnia do jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW.
Może je uzyskac osoba która ukończyła 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Szkolenie na kategorię A1 obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym minimum 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych), oraz 20 godzin praktycznych.

KURSY WEEKENDOWE
Kursy te są skierowane dla osób które nie mają możliwości uczestniczenia na kursach w dni robocze.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (kursy dodatkowo płatne)

Zapraszamy na kurs

Posiadanie Prawa Jazdy oraz umiejętność prowadzenia pojazdów jest dziś niezbędne.

Dołącz teraz

Atrakcyjne ceny i miła atmosfera.